сряда, 29 февруари 2012 г.

Думи и изрази, характерни за Лесидренския говор


Думи и изрази, характерни за лесидренския говор

А
Але – ето
Алегу – ето го
Айдук  - разбойник, крадец;
Айде - хайде
Алаойда – човек без работа, който се шматка надолу нагоре;
Артък – в повече;


Б
Бръмбъл – бръмбър;
Барабой – картоф;
Балдясах - изгорях за вода;
Балтия – малка брадвичка;
Бараш - специфично забраждане, характерно за жени, останали вдивици;
Баскии – дълги, прясно отсечени пръти, завързват е два по два, от към върховете  и се премятат през пласта, купата сено, за да не го събаря вятъра;
Белким – може би;
Бранище – гора, сечище;
Бутор – дебелият край на отсечен клон или повалено дърво;
Букагии /букаи/ - железни приспособления за спъване на кон;
Белоопаво – белоопашато
Бетуин – мързелив, немърлив човек;
Баталисвам – пахабявам, унищожавам, разпилявам; Баталисал съм се от работа. Съсипал сам се от работа.
Бела гнила – бяла глина, пръст, хума;
Бюлюк – стадо с около 200 -300 овце;
Биле утишле – били отишли;
Буджак – място през което се прекарват овцете, за да се издоят
Бъдън, бъдне – затворен дървен съд с две кръгли дъна, издут в средата;В
Варяка – оплаква се споделя, че нещо го боли;
Възнък –
по гръб;
Влък –вълк;
Верушка – вихрушка;
Вейне – 1. завее Вейне вятъръ /Задуха вятъра/
               2. завехне, изсъхне Китките ти нящо вейнат /Цветята ти          нещо вехнат, съхнат/
Връй – върви Връй нататъ /Върви нататък/
Викнъа  ма – викнаха ме;
В пърга – в ранен стадий на зреене;
Връъна дреа – връхна дреха;
Водник – място, на което са се окачвали съдове с вода;Г
Галазно – синьо;
Гевезево – виолетово
Гътъм – свалям ,повалям,разрушавам;
Гуде – прасенце
Гьол – локва
Габосам – подигравам се, излъжа, заблудя, шегувам се
Гълчи ми нящо – приказва ми нещо


Д
 Дъмга – дъга;
Данакиня – млада крава, на възраст до 2 години;
Джевгар – впряг от два чифта волове;
Джурулек – дървен кухненски прибор за разбиване на брашно във вода при направа на качамак, коприва или разбъркване на кисело мляко;
Двиска – млада, не агнена овца;
Даврандисвам се - съвземам се, възстановявам се;
Даврантисъл съм го – изоставил съм го, зарязал съм го
Джука – уста
Дождаше – идваше Той дождаше у нас. /Той идваше у нас/
Дваждай – идвай Па по дваждай. / Идвай /
Джикет – женска връхна дреха;
Джавкат се съде – карат се само;


Е
Ейца – яйца;
Еле гу – ето го
Есенес, найсен  – през есента;
Едене – ядене;

Ж
Жълнъ – кълвач;
Жуловина – царевични стебла;


З
Зимъс – през зимата;
Затикло – запушалка;
Златовра- лале;
Задънка – предна и задна част на каруца;
Застилам – застеля, постеля Застилам кревата.
Зефет - празненство по случай влизането в нова къща,коли се курбан и  свири жива музика;
Зер – нали;
Зембил – зюмбюл;
Зъмня – змия;

И
Ичиник – гъба булка;
Изтищи – да се изцеди сланината от водата
Ибрик – глинен съд от които се е поливала вода за измиване на ръцете;


К
Калидор- коридор;
Капистра – повод, кожен юлар за биволица или за крава със синджир за водене;
Квасник – хляб замесен с квас, обикновено хляб за църковни празници;
Кичер – скалист,обрасъл с храсти и дървета  трудно достъпен хълм;
Кремениш – каменно поле, ивица край реката осеяна с камъни;
Кукурузно брашно- царевично брашно;
Крисчина – месо без тлъстна;
Куфарджийка – безопасна игла;
Клашничко – кърпикожух, син минзухар. Имало вярване, че които види за пръв път син минзухар трябва да го откъсне и да се натърка  по челото с него , като си бае:” Когато видя рог да порасне на конска глава , тогава да ме боли главата, когато видя рог а порасне на свинска глава, тогава да ме боли главата”;
Крокон  - невен /цвете/;
Кише – ъгъл на стая;
Киселек- киселец;
Клопачка- квачка;
Купаня – дървен съд за месене  на тесто
Кириджия – собственик на мъжки биволи или волове и кола /каруца/, с които свлича дървен материал от Балкана;
Курник – кокошарник;
Клич – ключ;
Клозет – тоалетна;
Куртулисах се – отървавам се, освобождавам се;
Клатено –ястие със свинско месо и лук, което се приготвя на коледа, когато се коли прасето;
Кротмач – приготвя се от прясно, посолено и сварено мляко, което се съхранява в делви;
Кюше – ъгъл на помещение;
Караклиш – просеник надробен в кисело / вид домашно приготвен оцет от сини сливи, сложени в каца за ракия/
Камик – камък;
Коги – кога;
Куртулисвам се – отървавам се от тегло. Употребява се и в преносен смисъл, като умирам;
Калпав – некадърен;
Кьопав – сакат;
Кьорав – сляп;
Кифте – кюфте;
Кладе – пали;
Кръмбулна се – преобърна се, търкулна се;
Каче – каца със среден размер. Използвала се е за приготвяне на кисело зеле, крушова чорба и някои видове туршии;
Квасник – хляб
Кърпел – тояга, парче  дърво
Клюпосал – завързал;
Курдисал се – настанил се;Л
Лятос, лятоска
– през лятото;
Ляп – хляб;
Ладовина – хладинка, прохлада;


М
Майке – не искам, не ща;
Мигър – нима;
Минувам – минавам;
Мани тата -
Млащи – мляска;
Менгуши –обици;
Мъртвичаво дърво – дърво, което трудно гори в печката;
Мулдуванин – човек, който не поддържа своята външност, ходи мръсен;
Малица – голям дървен чук;
Мушък – сърцевината на бъзе, свирчовина и други;
Мамуле – царевица;
Мифка – парцал, с който се мият съдове;
Мустаки – мустаци;
Мугурица – гърбичка, хълмче, грапавина;
Мравучки - мравки
Месал – кърпа, с която се увива хляба
Мерудия – магданоз;
Манерка – метален съд за вода;
Мътеница – айрян;


Н
Набодка
– дълга, права и дървена вила за подаване на снопи и сено;
Навилек- купчинка сено, голяма толкова, колкото човек може да пренесе с крива вила;
Надроба – пълнеж на печено яре или агне, направен от дреболиите на агнето, които са сварени и нарязани на ситно. Към тях е прибавен изпържен зелен лук, ориз и подправки;
Напукун – след това, после;
Напролет, пролетес – през пролетта;
На прястрана – напреко през склона, през хълма;
Наали – знам ли;
Ни еде ми съ – не ми се яде;
Никоги – никога;
Ньохте – нокти;
Ниможа – не мога;
Напрявър – минаване по пряка пътека;
На испоред – успоредно;
Не съм ти /му/  вящ – не съм запознат, не го познавам
Наклади огъня – запали огъня

О
Осен – ясен, вид дърво;
От пладне – след обяд;
Отсеги, досеги –отсега, досега;
Одър – легло;
Одая –стая;
Олийка – кожена торбичка, в която се държи брашно.Прав се от одраната кожа на овцата, която се оскубва и се завързва.
Одеве- преди малко;
Оджак – огнище или място където се пали огън;
Оборете – оборите;
Онезе – онези;
Огледач – огледало;
Облещил се, като котур –вторачил поглед, като котка;


П
Пияна – пяна;
Презорец – прозорец;
Преснак – прясно мляко;
Пряод – преход, проход, брод;
Пърлича – прилича;
Пътика – пътека;
Плужек – гол охльов;
Присойка – напечено място, южен склон;
Притривник – туршия от кълцано зеле, чушки и домати. Прави се лятно време в малко количество и се консумира веднага щом почне ферментацията;
Просеник – хляб от церевиично брашно;
Пъкна – показа се, излезе от някъде;
Протък – струненик от по-старо време, при който вместо мрежа  е използвана надупчена кожа;
Пъздерка – твърдата част от стъблото на конопа, която отпада при отделянето на влакното;
Праска – праскова;
Подънек – храна или някакво вариво, което е останало на дъното на съда, в който е сготвено;
Пързулка – пързалка;
Пързулна се – плъзна се;
Пърлича – прилича;
Пъртина –отъпкан сняг от хора или превозни средства път, пътека в снега;
Парафун – парфюм, тоалетен ароматизиран сапун;
Прислукна – спря, престана, прекъсна;
Принамага – движи се или работи бавно, едвам, едвам;
Пиливанин – пехливанин;
Принамага – движи се или работи бавно, едвам, едвам;
Пъкнало – показало се
Покрекло – ястие от прясно свинско месо и кисело зеле, готви се когато се коли прасето;
Ператник – голям котел;
Пенжер – прозорец;
Паралия – малка кръгла дървена масичка за хранене;


Р
Ръфък – хапка, остатък от изяден плод /круша , ябълка /;
Ругачовка – дребна ядлива гъба;
Разквечен – неприлично разкрачен;
Ресоа – разклонение на дърво, чатал;
Рушкам – ровя
Разджуркай – разбъркай;
Рукнъ ли огъня – подпали ли се огъня;
Ръгна нанякъде – тръгна, забърза се нанякъде;


С
Сайван- навес от греди, покрит с каменни плочи или цигли;
Сиги, сигикъна – сега;
Сяно – сено;
Спрудник – хляб от царевично и пшеничено брашно;
Самълък – плевня на 2 етажа. На горният етаж се съхранява фуража, а на долният нощува добитъка;
Слон – нисък навес за овце или кози, направен от слама, папрат или клони;
Скипрен – докаран, нагласен, натъкмен;
Сугарен – късен /Сугарни мамуле – късна царевица/;
Струненик – прибор за пресяване на царевично брашно;
Сиги – сега;
Сигиз- тогиз – от време на време;
Сългън – епидемия
Снеси - донеси
Сълкъм грозде  – чепка грозде
Скокот – гъдел;
Самораслек – култура, растение, което се е посяло само;
Стаям – ставам;
Сърбогъзки – шипки;


Т
Таралежек – таралеж;
Тадява – тук някъде;
Търлъци – терлици;
Туртулица – гургулица
Тупорижка – дървена дръжка за брадва или мотика;
Турмук –юмрук;
Турям – поставям, слагам;
Тогива – тогава;
Тупан – тъпан;
Тизе – тези;
Търгъм – тръгвам;
Троптина – утайката, която се образува при пърженето на домашно масло;
Тръклище – площад;
Топило – трап налят с вода, в който киснат сноповете коноп при обработката му;
Тефтере – малко метално съдче с тапа, в което се носи ракия;
Търмък – гребно за стъргане на сено;
Тилник – инат човек
Темерут – човек с труден характер

У
Ушо – ухо;
Уреи – орехи;
Убав – хубав;
Уртаци – хора, които правят или ползват нещо заедно;
Уруглица
Угрипка – метално уредче за почистване изстъргване на копанята;
Укачалка - закачалка
Ф
Фърча, фъркам – хвърча, хвъркам;
Фтиче, фтичка –птиче, птичка;


Х
Хортуват си – приказват си

Ц
Цалав – засмян, приятен, общителен;
Целец – нов, неотъпкан сняг;

Ч
Чалъшканин – трудолюбив човек, пригодлив, практичен;
Чалъщисвам – усърдно намирам колая на всяка работа;
Човръст – чевръст, бърз, сръчен;
Чиляк – човек;
Чоона, изчоона – съхна , изсъхна;
Чутура – дървен  съд за тълкане на жито;
Чардак – дървена тераса от външната страна на къщата;
Чепици - обувки


Ш
Шиле – голямо агне на 1 година;
Шлибам – шибам, удрям с пръчка;
Шъвръкливо – човек или добитък, който не може да сто дълго на едно място;
Шъшкънин – глупав човек;
Шикер – захар;


3 коментара:

 1. Много красиво! Ето от това имаме нужда българите - от уважение към културата, традициите, към... себе си! Благодаря!

  ОтговорИзтриване
 2. Много красиво! Ето от това имаме нужда българите - от уважение към културата, традициите, към... себе си! Благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви много. Чак сега видях коментара ви. някак си съм го пропуснала. Чета редовно блога Ви. Много полезни неща има в него. Здраве и късмет Ви желая.

   Изтриване